เลขที่ 2/3 ห้อง 12 หมู่ 5, ถ.เทพราช-ลาดกระบัง (คลองเจ้า), ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, จ.สมุทรปราการ 10560

โทร.088-5626699, 083-7519009, 090-8987505

Email: wvt.sale@gmail.com

Website : www.worldvasionthailand.com

ID Line : ke6788  (คุณจิรสุดา)

ID Phone : 090 8987505 (คุณศิรชิต)